Wójt Gminy Wądroże Wielkie

ogłasza

KONKURS na „Najpiękniejszą i Największą Dynię”  VI Festiwalu Kultury Wsi Polskiej – Dożynki Gminne Wądroże Wielkie 2021

Regulamin konkursu