Wójt Gminy Wądroże Wielkie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2021 r.

Wzory dokumentów na stronie BIP

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert (PDF,1,6 MB)

Załącznik oświadczenie nr 1 (DOC, 10 KB)

Załącznik zestawienie kosztów realizacji nr 2 (DOC 18 KB)

Załącznik oświadczenie o terminowości nr 3 (DOC, 10 KB)

Załącznik oświadczenie i zgoda nr 4 (DOC, 10 KB)