Wójt Gminy oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wądrożu Wielkim ogłaszają

KONKURS PLASTYCZNY ,,Rodzinne święta bez alkoholu i przemocy – pełne ciepła, spokoju i radości”.

CELE KONKURSU

– Propagowanie idei spędzania Wigilii  Bożego Narodzenia w gronie rodzinnym bez użycia alkoholu i przemocy,

– Kształtowanie odpowiednich postaw prorodzinnych i prospołecznych

– Wychowywanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich  i rodzinnych

– Rozwijanie twórczych umiejętności dzieci

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC PLASTYCZNYCH – 23.12.2021 r. do .godz. 15:00

Miejsce składania prac: prace można złożyć w Centrum Biblioteczno – Kulturalnym w Wądrożu Wielkim
oraz w filii Gminnej Biblioteki w Budziszowie Wielkimi

Regulamin konkursu_