W dniu 22 sierpnia 2022 r. w świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim, biuro LGD Partnerstwo Kaczawskie zorganizowało konsultacje społeczne dla mieszkańców naszej gminy. Takie spotkania organizowane będą we wszystkich 14-tu gminach naszego Partnerstwa w ramach tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2027.

Pani Gabriela Męczyńska – Dyrektor Biura LGD Partnerstwo Kaczawskie, przedstawiła zebranym prezentację, w której ujęta została historia oraz działalność naszego stowarzyszenia, natomiast pani Monika Cychowska-Nowak – pracownik biura LGD, przedstawiła krótką prezentację dotyczącą Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów.

Uczestnicy spotkania byli bardzo zaangażowani, aktywni i pełni zapału. Były prace w grupach, a każda z nich miała za zadanie określić potencjał swojego obszaru oraz zdiagnozować jego potrzeby rozwojowe.

Alina Czaja 

Podinspektor ds. obsługi kancelaryjnej i Rady Gminy