Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychOgłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

W dniu 28.02.2018r. do Urzędu Gminy Wądroże Wielkie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Miłośnicy Budziszowa Wielkiego "Cichowodzianie" w Budziszowie Wielkim na realizację zadania publicznego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Po sąsiedzku z folklorem, tradycją i kulturą narodową”. 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w urzędzie oraz na stronie internetowej www.wadrozewielkie.pl, w zakładce „kultura”.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od daty publikacji. Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy w sekretariacie, drogą elektroniczną na adres mailowy:  urzad@wadrozewielkie.pl oraz listownie na adres : Urząd Gminy Wądroże Wielkie, Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie.


Prezentacja filmowa Gminy Wądroże Wielkie

Oferta investycyjna

14.08.2018
kalendarz imprez
brak wydarzeń

ilość odwiedzin: 1551633, dzisiaj: 2823

Urząd Gminy w Wądrożu Wielkim

Wądroże Wielkie 64
59-430 Wądroże Wielkie

tel.: +48 (76) 887 43 23
fax: +48 (76) 887 43 25

e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

Urząd Gminy czynny jest
poniedziałek - piątek 07:30-15:30

Kasa Urzędu czynna jest
poniedziałek - piątek 07:30-14:30

NIP Urząd Gminy Wądroże Wielkie:  695-10-01-309
REGON Urząd Gminy Wądroże Wielkie: 000548436

NIP Gminy Wądroże Wielkie:  695-14-00-825
REGON Gminy Wądroże Wielkie:  390647430

Numery rachunku bankowego
Bank Pocztowy S.A.

91 1320 1999 2336 6129 2000 0002 
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.