Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychOgłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

W dniu 09.10.2018 r. do Urzędu Gminy Wądroże Wielkie wpłynęła oferta złożona przez Akademię Młodego Piłkarza „Wyrównać Szansę” w Budziszowie Wielkim  na realizację zadania publicznego w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Organizacja aktywnych form wypoczynku”

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w urzędzie oraz na stronie internetowej www.wadrozewielkie.pl, w zakładce „kultura”.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od daty publikacji. Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy w sekretariacie, drogą elektroniczną na adres mailowy:  urzad@wadrozewielkie.pl oraz listownie na adres: Urząd Gminy Wądroże Wielkie, Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie.

 

 

REGULAMIN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DLA UŻYTKOWNIKÓW APLIKACJI MOBILNYCH WYDANYCH PRZEZ GMINĘ WĄDROŻE WIELKIE.

 

 • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z aplikacji mobilnych wydanych przez Gminę Wądroże Wielkie
 • Gmina Wądroże Wielkie zastrzega sobie prawo do określania szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia usług w odrębnych regulaminach.
 • Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej http://wadrozewielkie.pl/regulamin-107591-p.html
 • Aplikacje wydane przez Gminę Wądroże Wielkie są przeznaczone na urządzenia mobilne oraz dostępne do pobrania przez Użytkowników na platformy Android, iOS oraz Windows Phone.
 • Aplikacje służą do informowania Użytkowników o dostępnych atrakcjach turystycznych, wydarzeniach oraz aktualnościach.
 • Aplikacje wydane przez Gminę Wądroże Wielkie nie zbierają żadnych danych Użytkownika.
 • Aplikacje wydane przez Gminę Wądroże Wielkie nie przetwarzają żadnych danych Użytkownika.
 • Aplikacje wydane przez Gminę Wądroże Wielkie nie udostępniają żadnych danych Użytkownika.
 • Funkcja aparatu w aplikacjach wydanych przez Gminę Wądroże Wielkie wykorzystywana jest wyłącznie w celu skanowania kodu kreskowego atrakcji turystycznych oraz wykonywania zdjęć stanowiących załączniki do zgłoszeń.
 • W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu Gmina Wądroże Wielkie poinformuje o tym Użytkowników na stronie http://wadrozewielkie.pl/regulamin-107591-p.html
 • Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Gminę Wądroże Wielkie, ale nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia ogłoszenia.

 


  Prezentacja filmowa Gminy Wądroże Wielkie

  Oferta investycyjna


  ilość odwiedzin: 4440584, dzisiaj: 2571

  Urząd Gminy Wądroże Wielkie

  Wądroże Wielkie 64
  59-430 Wądroże Wielkie

  tel.: +48 (76) 887 43 23
  fax: +48 (76) 887 43 25

  e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

  Urząd Gminy czynny jest
  poniedziałek 07:00-17:00
  wtorek - piątek 07:30-15:00

  NIP Urząd Gminy Wądroże Wielkie:  695-10-01-309
  REGON Urząd Gminy Wądroże Wielkie: 000548436

  NIP Gminy Wądroże Wielkie:  695-14-00-825
  REGON Gminy Wądroże Wielkie:  390647430

  Numery rachunku bankowego
  Bank Spółdzielczy w Jaworze

  83 8647 1020 0215 0840 2000 0001  
  Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.