📢[LETNIE SPOTKANIA Z WÓJTEM] ☀️☀️
Dzień 17 🥳
Dzisiaj wraz ze współpracownikami odwiedziłam Wądroże Małe, którego mieszkańcy przywitali nas domowymi wypiekami oraz owocami.
Mieszkańcy, podobnie jak w pozostałych miejscowościach dopytywali o aktualnie prowadzone przez gminę programy dofinansowań. Pani Karolina opowiadała o Programie Czyste Powietrze, przy pomocy którego można otrzymać dotację na wymianę starego pieca, termomodernizację budynku czy fotowoltaikę oraz o dofinansowaniu do budowy przydomowych ekologicznych oczyszczalni ścieków.
Wielu mieszkańców skorzystało z pomocy Pana Łukasza i spełniło obowiązek spisując się w Narodowym Spisie Powszechnym. Przy okazji przypominam, że do 30 września br. każdy mieszkaniec musi taki obowiązek wypełnić.
Wraz z Panią sołtys Magdaleną Nowosiadły, odwiedziłam niedawno wyremontowaną świetlicę.
Podczas spaceru rozmawialiśmy z panią sołtys o potencjale turystycznym i rekreacyjnym miejscowości i o możliwościach jakie daje wyjątkowe ukształtowanie terenu.
Mieszkańcy dopytywali również o możliwość szczepienia oraz wprowadzenia rehabilitacji w gminnych ośrodkach zdrowia.
Kilka osób w naszym mobilnym urzędzie złożyło deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, której to złożenie również jest obowiązkiem każdego mieszkańca w związku z utworzeniem ogólnopolskiego systemu, w którym docelowo znajdować się będą informacje nt. źródeł ciepła.
Jutro spotykamy się w #Wierzchowice.
Do zobaczenia!