ℹ️  Jakich informacji będziesz musiał udzielić podczas samospisu w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań?

 

 Warto wiedzieć, że formularz 📄do samospisu zaprojektowany został w taki sposób, aby przejście do kolejnego pytania zależało od odpowiedzi udzielonej na pytanie poprzednie.
Tym samym nie należy utożsamiać liczby pytań w przedstawionym na stronie wykazie pytań z liczbą wszystkich pytań, na które będziesz udzielać odpowiedzi, ponieważ będzie to wynikało z indywidualnej sytuacji respondenta.

Formularz podzielony będzie na dwie części: osobową i mieszkaniową oraz zawierać będzie osiem bloków tematycznych

Czy musimy odpowiedzieć na wszystkie pytania? Tak, mamy taki obowiązek, ale w kilku miejscach będzie dostępna opcja „Nie chcę odpowiadać na to pytanie”. Pojawi się ona w pytaniach dotyczących kwestii zdrowotnych, wyznania religijnego oraz związków niesformalizowanych.

❗️ Pamiętajmy, że jeśli będziemy spisywać się za pośrednictwem rachmistrza terenowego lub telefonicznego, nie mają oni prawa zadawać pytań wykraczających poza zakres formularza!
Dobrze jest zapoznać się treścią pytań jeszcze przed rozpoczęciem NSP 2021.

 

 

—————————————————————————————————–
ℹ️ Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

 Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym.
Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

Wysokość dotacji unijnych czy liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.
—————————————————————————————————

ℹ️ Więcej informacji na stronie:
➡️ https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/