Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie wraz ze Skarbnikiem Gminy Wądroże Wielkie Dariuszem Suboczem odwiedziła pielęgniarki, pielęgniarza i położną w Ośrodku Zdrowia w Wądrożu Wielkim oraz w Ośrodku Zdrowia w Budziszowie Wielkim z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych. Ta wizyta była wyrazem uznania dla pracy, jaką wykonują pielęgniarki, pielęgniarze i położne, a także szansą, aby wyrazić wdzięczność za ich poświęcenie i wysiłek.