To tytuł projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Miłośnicy Budziszowa Wielkiego „Cichowodzianie”. Stowarzyszenie otrzymało grant w wys. 6000,00 zł w Konkursie „Działaj Lokalnie 2022” prowadzonego przez Stowarzyszenie Kaczawskie z siedzibą w Mściwojowie, realizującym program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, zwaną Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Projekt realizowany był w okresie od 15 czerwca do 30 listopada 2022 r. Celem było utworzenie przepięknego zielonego zakątka odpoczynku i spotkań integracyjnych przy ognisku. Z projektu zakupiono: ławki z bali, okrągłe stoliki z bali, impregnaty do drewna, kamień ozdobny, ziemie próchniczą, drzewka i krzewy oraz tabliczkę z regulaminem korzystania z terenu ogniska. Wszystkie prace zostały wykonane społecznie przez mieszkańców wsi. Teren ogniska wykorzystywany był już latem, podczas półkolonii letniej. Projekt spełnił w całości swoje założenie, a mianowicie zagospodarowano puste miejsce na placu  oraz rozwiązano problem braku miejsc odpoczynku, głównie braku ławek i miejsc zieleni. Powstało przepiękne miejsce wspólnych spotkań i  integracji mieszkańców. Wszystkim, którzy aktywnie włączyli się do prac przy powstawaniu tego miejsca, należą się serdeczne podziękowania.

Koordynator projektu Danilewicz Danuta.