Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” organizowane przez Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Wądroże Wielkie odbyły się w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Wądrożu Wielkim. 

W eliminacjach wzięło udział 17 osób Konkurs przeprowadzony był w trzech kategoriach wiekowych:

1) uczniowie klas I-IV- uczestniczyło 8 osób

2) uczniowie klas V-VIII- uczestniczyło 8 osób

3) uczniowie szkół ponadpodstawowych- uczestniczyła 1 osoba

W kategorii klas I-IV najwyższą liczbę punktów uzyskali: Julian Kuklewski – 25 pkt Bartosz Walczyk -22 pkt Nina Frączek -18 pkt

W kategorii klas V-VIII najwyższą liczbę punktów uzyskali: Wojciech Kuklewski– 21 pkt Mikołaj Mazur-21 pkt Dawid Walczyk-20 pkt

W kategorii szkół ponadpodstawowych najwyższą liczbę punktów uzyskał: Piotr Siuda-26 pkt

Zwycięzcy z rąk Prezesa Zarządu Gminnego OSP, Komendanta Jana Grygorcewicza oraz Sekretarza Gminy Tomasza Glabickiego otrzymali dyplomy za zajecie I, II i III miejsca oraz nagrody .

Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w eliminacjach oraz upominki.

Andrzej Kołek Prezes Zarządu Gminnego oddziału OSP:

„Zarząd pragnie podziękować Wójtowi Gminy Wądroże Wielkie Pani Elżbiecie Jedleckiej za ufundowanie nagród dla uczestników. Pani Sandrze Węglarz Dyrektorowi Centrum Biblioteczno-Kulturalnego dziękujemy za pomoc i możliwość przeprowadzenia konkursu w Centrum.” We wtorek odbędą się eliminacje Powiatowe organizowane w Jaworze przez Państwową Powiatową Straż Pożarną. W powiatowych eliminacjach uczestniczyć będą zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych”.