Rosnące koszty bieżące, w tym związane również z oświetleniem dróg skłoniły nas do podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do zmniejszenia rachunków za energię elektryczną.
Obecnie stosowana technologia oświetlenia ulic ma niewiele wspólnego z oszczędnością czy z jakością oświetlenia dróg.
Dlatego pozyskane środki z rządowego programu Polski Ład postanowiliśmy przeznaczyć na wymianę oświetlenia ulicznego w całej gminie.
Podczas #jesiennespotkaniazwójtem przeprowadziliśmy konsultacje z mieszkańcami każdego sołectwa, a dzisiaj Wójt Gminy Wądroże Wielkie Elżbieta Jedlecka spotkała się z przedstawicielami spółki Tauron, by wynegocjować najkorzystniejsze warunki użyczenia lamp, które są własnością spółki.
Jesteśmy w przededniu uruchomienia przetargu na realizację tego zadania, dlatego intensyfikujemy działania, by zrealizować to zadanie jeszcze w tym roku.