Wójt Gminy Wądroże  Wielkie, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do programu usuwania i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Wądroże Wielkie.

Wnioski należy składać do dnia 07.02.2023 r. w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wądroże Wielkie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Wądroże Wielkie, Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie.

UWAGA!

Właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zgłosić prace polegające na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej – tj. do starostwa powiatowego.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone przez Starostwo Powiatowe w Jaworze, zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach programu. W związku z ograniczoną ilością środków pieniężnych, przy wyborze wniosków decydować będzie kolejność ich złożenia.

Załączniki:

klauzula-RODO

Regulamin-udzielania-pomocy-azbest

Wniosek-o-usuniecie-azbestu-dla-mieszkancow

pomoc-de-minimis