Wójt Gminy Wądroże Wielkie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków

Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wądroże Wielkie do dnia 3️⃣0️⃣ czerwca 2021 r.

Wartość dofinansowania do budowy jednego przedsięwzięcia wynosi maksymalnie 50% wartości inwestycji, nie więcej niż 5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ zł

Druki wniosków 📄 są dostępne do pobrania w 📍 Punkcie Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Gminy Wądroże Wielkie oraz na stronie internatowej 📍 urzędu www.wadrozewielkie.pl

Wszelkie pytania na temat dofinansowania udzielą Państwu pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Wądroże Wielkie pod numerem telefonu:

 76 887 43 23 wew. 4

 

Dokumenty  do pobrania:

➡ Ogłoszenie

Wniosek o dotację dla mieszkańców

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Regulamin udzielania z budżetu gminy dotacji celowej

Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości