Przypominamy, że do 3️⃣0️⃣ czerwca trwa nabór wniosków o zmianę przeznaczenia nieruchomości (działki) w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wądroże Wielkie.

Wniosek winień zawierać:
▪Imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy,
▪określenie położenia nieruchomości tj. nr działki, miejscowość
▪cele przeznaczenia,
▪załącznik graficzny działki.

Szczegółowych informacji udziela pracownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim pok. nr 10 lub telefonicznie pod numerem telefonu