Wójt Gminy Wądroże Wielkie Elżbieta Jedlecka wraz z Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Wądrożu Wielkim zapraszają wszystkie Sołectwa z Gminy Wądroże Wielkie do wzięcia udziału w konkursie pn. „NAJPIĘKNIEJSZA CHOINKA W GMINIE WĄDROŻE WIELKIE”.
Drodzy Sołtysi, na Wasze zgłoszenia czekamy do 16 grudnia osobiście w CBK lub pod nr tel. 795-464-067.
Regulamin Konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są na:
www.wadrozewlk.naszabiblioteka.com