Pierwsze spotkanie informacyjne dot. przebiegu i zakresu przebudowy autostrady A4 już za nami.

 

Podczas spotkania przeprowadzonego on-line projektanci przedstawili warianty realizacji projektu przebudowy korytarza autostradowego przebiegającego przez Gmina Wądroże Wielkie .

W spotkaniu wzięli udział: ♦️Wicestarosta Powiatu jaworskiego Stanisław Laskowski wraz z członkami zarządu powiatu Anną Róg i Janem Grygorcewiczem.

Zainteresowani tematem mieszkańcy Budziszowa Wielkiego oraz Wądroża Wielkiego, a także osoby, dla których ważny jest rozwój naszej gminy z wykorzystaniem dostępu do autostrady.

 

Przedstawiona propozycja przebiegu autostrady nie jest dla nas do zaakceptowania. Zakłada likwidację zjazdu w Wądrożu Wielkim – czemu z całą stanowczością się przeciwstawiam już na początku spotkania, oraz przebudowę węzła w Budziszowie Wielkim – bez propozycji alternatywnego rozwiązania przebiegu drogi wojewódzkiej 345 – na co oczywiście nie możemy się również zgodzić.

 

Zarówno mieszkańcy Budziszowa Wielkiego, radni i mieszkańcy podkreślili, że proponowany przebieg jest dla Gmina Wądroże Wielkie niekorzystna i wykluczającą naszą gminę zarówno pod względem transportowym jak i gospodarczym.

 

Dlatego już od jutra w Urzędzie Gminy w Wądrożu Wielkim dostępne będą Ankiety dla naszych mieszkańców, które po wypełnieniu i podpisaniu będziemy wysyłać do projektantów, by uwzględniono potrzeby prorozwojowe i korzyści wynikające zarówno z pozostawienia zjazdu na A4 w Wądrożu Wielkim jak i propozycje przebudowy nie tylko węzła w Budziszowie Wielkim ale również budowę obwodnicy tej miejscowości by wyprowadzić ciężki transport poza teren zabudowany.

 

Ja jako Wójt Gminy prześlę pisemne stanowisko w tej sprawie do wszystkich, którzy mają możliwości wsparcia i poparcia naszych interesów.

Wszytkim, którzy skorzystali z zaproszenia i uczestniczyli w dzisiejszym jakże ważnym spotkaniu serdecznie dziękuję ❤️