ℹ Nie spisałeś się przez Internet lub telefon? Spodziewaj się rachmistrza!
 
👉W Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 rachmistrzowie spisowi przeprowadzają wywiady bezpośrednie 👩‍💻oraz wywiady telefoniczne📱.
 
👉Kontaktu ze strony rachmistrza mogą spodziewać się osoby, które dotychczas nie spisały się samodzielnie przez Internet lub telefon na infolinii spisowej.
👉Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Oznacza to, że czas na samospis mamy do momentu, gdy skontaktuje się z nami rachmistrz.
 
ℹ W jaki sposób rachmistrz może się z nami skontaktować?
 
W przypadku wywiadów telefonicznych, niezależnie od województwa, rachmistrzowie dzwonią z numerów:
☎ 22 828 88 88 lub ☎ 22 279 99 99.
 
👉Rachmistrz może również zapukać do drzwi naszego mieszkania w celu przeprowadzenia wywiadu bezpośredniego.
 
Jak zweryfikować tożsamość rachmistrza?
 
◾️ Można to zrobić poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie
👉https://spis.gov.pl/ ,
◾️ dzwoniąc na infolinię spisową pod numer
☎ 22 279 99 99, (po uzyskaniu połączenia wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza).
 
Każdy rachmistrz posiada identyfikator, którym legitymuje się na prośbę respondenta (informacje o identyfikatorze rachmistrza).
 
✅Po pozytywnej weryfikacji tożsamości rachmistrz przeprowadzi spis.
 
W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, zaistniały incydent należy niezwłocznie zgłosić na infolinię spisową lub do właściwego Gminnego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.
 
Przypominamy, że wszystkie dane przekazane w spisie są objęte tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym. Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.