ℹ Nieodpłatna pomoc prawna – komunikat

Informujemy, że od dnia 24 maja 2021 r. zostają otwarte stacjonarne punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Jaworskiego.

📌Dla zachowania zasad bezpieczeństwa zarówno klientów, jak i prawników dyżurujących w punktach, aktualne pozostają wytyczne Głównej Inspekcji Sanitarnej.

▪️Każda osoba, która chce skorzystać z porady prawnej powinna umówić wizytę telefonicznie pod numerem
☎ 76 72 90 117 lub ☎ 76 72 90 100
▪️W punkcie porad prawnych powinna znajdować się 1 osoba korzystająca z porady, w uzasadnionych przypadkach prawnik może wyrazić zgodę na to, żeby w punkcie znajdowało się więcej osób (w szczególności dotyczy to osób towarzyszących osobom niepełnosprawnym).
▪️Osoba, która zostanie umówiona na poradę powinna przybyć do punktu na umówioną godzinę, w maseczce, a po wejściu do punktu zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym (ewentualnie posiadać rękawiczki). Należy zachować odpowiedni dystans między klientem, a prawnikiem.
▪️Jeżeli klient nie jest pewny co do swojego stanu zdrowia (wykazuje objawy choroby typu kaszel, katar, gorączka), to powinien umówić się na wizytę w takim terminie, kiedy ma pewność, że jest zdrowy.