Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej nr 1 z siedzibą w Jaworze  przy ul. Wrocławska nr 26 (Starostwo Powiatowe w Jaworze) udziela nieodpłatnej pomocy prawnej od poniedziałku do piątku, w godz. 15:30 – 19:30. Pomoc prawną
w punkcie nr 1 świadczą radcowie prawni i adwokaci :

 1. Anna Szwabowicz – radca prawny,
 2. Piotr Leon Nowak – radca prawny,
 3. Joanna Rewak – radca prawny,
 4. Łukasz Szwabowicz – radca prawny,
 5. Jarosław Różycki– radca prawny,
 6. Izabela Jackiewicz – adwokat,
 7. Michalina Załuska – adwokat.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej,  Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Nieodpłatnej Mediacji nr 2 z siedzibą w Bolkowie    przy ul. Rynek 13 (siedziba Stowarzyszenia „Niezapominajka”) powierzony został         w 2022 r. do prowadzenia przez Zarząd Powiatu w Jaworze Fundacji Togatus PRO BONO z siedzibą przy ulicy Warmińskiej 7/1, 10- 544 Olsztyn.

Do punktu nr 2 przynależą lokale, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja:

 • Wądroże Wielkie nr 64 (Urząd Gminy): poniedziałek, godz. 13:00 – 17:00 – radca prawny Piotr Sowiński

 

 • Mściwojów nr 54 (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej): wtorek, godz. 15:30 – 19:30 – radca prawny Piotr Sowiński
 • Paszowice nr 137a (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, wejście od biblioteki, I piętro): środa, godz. 13:00 – 17:00 – radca prawny Paweł Piotrkowski
 • Męcinka nr 85 (Gminny Obiekt Kulturalno-Edukacyjny): czwartek, godz. 14:30 – 18:30 – adwokat Ewa Kozłowska
 • Bolków, Rynek nr 13 (siedziba Stowarzyszenia „Niezapominajka”): piątek, godz. 15:00 – 19:00 – radca prawny Michał Krajcarz.

W lokalach tych będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

 • w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (Wądroże Wielkie)– doradca obywatelski, mediator Anna Wojsznis
 • w każdy pierwszy wtorek miesiąca (Mściwojów)– radca prawny, doradca obywatelski, mediator Maciej Mikołajczyk
 • w każdą pierwszą środę miesiąca (Paszowice) – adwokat, doradca obywatelski Tomasz Świtała
 • w każdy pierwszy czwartek miesiąca (Męcinka) – adwokat, doradca obywatelski Tomasz Świtała
 • w każdy pierwszy piątek miesiąca (Bolków) – radca prawny, doradca obywatelski, mediator Michał Krajcarz.

Ponadto w każdej lokalizacji punktu świadczona będzie nieodpłatna mediacja, w razie zaistnienia takiej potrzeby, po wcześniejszym zgłoszeniu pod numerem tel.        76 72 90 100 lub  76 72 90 117

Wizytę we wszystkich punktach można umówić:

 • telefonicznie pod numerem tel. 76 72 90 100 lub 76 72 90 117 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Jaworze
 • przez internet poprzez elektroniczny moduł rejestracyjny utworzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości: https://np.ms.gov.pl/zapisy 
 • przez internet w Builetynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze (w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna)
 • przez zgłoszenie na adres e-mail: kancelaria@powiat-jawor.pl

W dni ustawowo wolne od pracy (w tym dni świąteczne) punkt będzie nieczynny.                                                                                                                                       

Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej świadczenia nieodpłatnego poradnictwa

obywatelskiego ora Informacje o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów oraz korzyściach z tego wynikających