Dzięki środkom przekazanym przez mieszkańców miejscowości Wądroże Wielkie i Mierczyce w ramach funduszu sołeckiego przy Szkole Podstawowej w Wądrożu Wielkim i Przedszkolu Gminnym w Wądrożu Wielkim wymieniono stare ogrodzenie terenu.

Teraz jest bezpiecznie i pięknie 😊

Jest to kolejny dobry przykład współpracy sołectw z jednostkami organizacyjnymi gminy i wykorzystania środków z funduszu sołeckiego.