W tę niedzielę, Wójt Gminy Wądroże Wielkie Elżbieta Jedlecka miała okazję spotkać się z Sołtysami, Radami Sołeckimi oraz Mieszkańcami Gmina Wądroże Wielkie. W ten sposób podziękowano zaangażowanym w pracę na rzecz swoich miejscowości w roku ubiegłym.
Wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Wądroże Wielkie Andrzejem Hawranem, Wójt Gminy wręczyła podziękowania oraz kalendarze gminne na rok 2023, które przekażą Państwu Wasi Sołtysi.
Życzę raz jeszcze nowych pomysłów i owocnych inicjatyw, które wpłyną na integrację Waszych lokalnych wspólnot. – Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie