Podczas wczorajszego Zjazdu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej wybrany został nowy Zarząd Gminny OSP RP Wądroże Wielkie Oddziału oraz Komendant Gminny OSP.

👉Komendantem Gminnym jednogłośnie został wybrany Druh Jan Grygorcewicz.👏

👉Nowy skład Zarządu Gminnego OSP:

Druh Andrzej Kolek – Prezes Gminnego OSP
Druh Drabik Dawid – Wiceprezes
Druhna Angelika Trojanowska (przedstawiciel Gminy Wądroże Wielkie) -sekretarz
Druh Jarosław Laska – Skarbnik

👉W skład prezydium powołano:
Druha Andrzeja Sobiegraja, Druha Ireneusza Sikorę, Druha Piotra Skwarka, Druha Tomasza Długosza, Druha Pawła Piwowarskiego i Druha Józefa Krystiana.

Nowemu Komendantowi i Zarządowi gratuluję wyboru👏.