Wniosek Gminy Wądroże Wielkie o oczyszczenie koryta cieku Jania został zrealizowany. Zlecenie na realizację prac złożyły Polskie Wody – Zarząd Zlewni we Wrocławiu. Dzięki czemu oczyszczony został ciek „Jania” w miejscowości Jenków na odcinku ok. 1 km. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Melioracyjno – Budowlane z Wińska.
Wartość robót to kwota około 40 000,00 złotych. Zakres prac obejmował:
  • koszenie,
  • wycięcie krzaków z koryta rzeki,
  • odmulenie dna cieku z namułu,
  • oczyszczenie przepustów.
Udrożnienie koryta cieku w dużej mierze poprawi jego funkcjonalność i w znacznym stopniu poprawi stosunki wodno – gruntowe.

To jeden z postulatów mieszkańców Jenkowa, który pojawił się podczas #jesiennespotkaniazwójtem