Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2021 r.

👉 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2021 r.