Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2022 r.