INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Wysokość opłaty wyniesie odpowiednio:

  • Za 1 osobę – 28 zł, jeżeli ktoś deklaruje kompostowanie to stawka za 1 osobę 26,50 zł.

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Wysokość opłaty wyniesie odpowiednio:

  • za pojemnik o pojemności 120l – stawka opłaty wynosi 6,34 zł
  • za pojemnik o pojemności 240l – stawka opłaty wynosi 12,69 zł
  • za pojemnik o pojemności 1100l – stawka opłaty wynosi 58,20 zł
  • za pojemnik o pojemności 6,5 m3 – stawka opłaty wynosi 343,38 zł.