ℹ️ ORLIKI W CZASIE COVID-19

Zajęcia w ramach projektu Lokalny Animator Sportu dla sportu AMATORSKIEGO zawieszone do 9 kwietnia 2021 roku

➡ Dopuszczalne jest funkcjonowanie obiektów sportowych oraz organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych jeśli ŁĄCZNIE zostaną spełnione następujące warunki:

👉 wyłącznie w przypadku sportu zawodowego lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

👉 organizowania ich bez udziału publiczności.

✅ Dzieci i młodzież uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy może uczestniczyć:
👉 we współzawodnictwie sportowym;
👉 zajęciach sportowych;
👉 wydarzeniach sportowych.

❎ Nie można prowadzić zajęć sportowo – rekreacyjnych w innym celu❗️

👉 Zajęcia/treningi mogą być prowadzone tylko dla dzieci i młodzieży posiadającej licencje związku sportowego, tylko w zakresie przedmiotu licencji i tylko przez kluby działające w strukturach polskiego związku sportowego.

DLA KLUBÓW SPEŁNIAJĄCYCH ŁĄCZNIE TE WARUNKI NA BOISKACH ORLIK MOGĄ BYĆ ORGANIZOWANE ZAJĘCIA.

Korzystać z infrastruktury Boisk Orlik mogą również członkowie kadr narodowych lub reprezentacji olimpijskiej/paraolimpijskiej.

 

Wszystkie komunikaty o zmianach będą pojawiać się na stronie
👉 www.projektorlik.pl