Szanowni mieszkańcy

 

ROZPORZĄDZENIEM NR 6 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 20 maja 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie województwa dolnośląskiego określony został  obszar skażony (strefę objętą zakażeniem) afrykańskim pomorem świń u dzików obejmujący gminę Wądroże Wielkie w powiecie jaworskim.

Gmina Wądroże Wielkie znalazła się w strefie różowej.

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/zakazy-nakazy-i-ograniczenia-obowiazujace-w-poszczegolnych-obszarach

https://bip.wetgiw.gov.pl/694—kategoria_komunikaty-prasowe-i-aktualnosci—komunikat-glownego-lekarza-weterynarii-dotyczacy-materialow-informacyjnych-dla-hodowcow-trzody-chlewnej

  Główny Inspektorat Weterynarii podaje szczegółowe informacje dotyczne ASF

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin

 

STREFA RÓŻOWA – W PASKI

Strefa obejmuje obszar zapowietrzony (3km) plus obszar zagrożony (7 km) wokół ognisk (5, 7, 8, 9, 10, 12), które zostały wyznaczone rozporządzeniem wojewody, a poszerzone przez UE do granic administracyjnych gmin, w których znajdują się gospodarstwa z ogniskami. Z obszaru zapowietrzonego obowiązuje zakaz wywozu z gospodarstwa przez 40 dni od ostatniego ogniska. Po 40 dniach, PLW może z pojedynczego ogniska wysłać świnie do rzeźni najlepiej zlokalizowanej w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, lub żywe świnie do dowolnego zakładu utylizacyjnego celem ich zabicia i utylizacji, lub do innego zlokalizowanego w strefie zapowietrzonej obiektu (gospodarstwo, chlewnia). Przed wysłaniem świń ze strefy zapowietrzonej należy przeprowadzić:
– badanie laboratoryjne stada przed planowanym przemieszczeniem,
– badanie kliniczne 24 godziny przed ubojem,
– wystawienie świadectwa zdrowia przez lek. wet,
– kontrolę księgi rejestracji świń znajdującej się w gospodarstwie.

Odblokowanie obszaru zapowietrzonego może nastąpić najwcześniej po 45 dniach, po pobieraniu próbek ze wszystkich gospodarstw i poddaniu świń badaniom. W przypadku uzyskania wszystkich wyników ujemnych PLW zdejmuje rygory. Można skrócić okres blokady do 30 dni jeżeli wprowadzimy intensywne badania wszystkich stad.
Odblokowanie obszaru zagrożonego może nastąpić najwcześniej po 40 dniach, po wykonaniu badania klinicznego świń we wszystkich gospodarstwach i ewentualnie (po przeprowadzeniu analizy ryzyka) wykonanie badania laboratoryjnego. W przypadku wykonania czynności, przy braku objawów ASF (ani ewentualnych wyników dodatnich w kierunku ASF) do PLW zdejmuje rygory. Można skrócić okres blokady do 20 dni jeżeli wprowadzimy intensywne badania wszystkich stad.