ℹ Pakiet nieodpłatnych badań Profilaktyka 40 PLUS
 
👉Od 1 lipca każdy Polak powyżej 40 roku życia otrzyma jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych.
 
✅Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych.
 
✅Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.
 
Programem zostaną objęte wszystkie osoby po 40 roku życia.
 
Więcej informacji na stronie:
👉https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka40-plus—pakiet-badan-dla-milionow-polakow