W Budziszowie Wielkim w dniach od 25 marca do 8 kwietnia 2022r. odbywały się warsztaty wielkanocne dla mieszkańców wsi. Wykonano tradycyjną palmę wielkanocną do kościoła i wiele ozdób świątecznych. Warsztaty sfinansowano z funduszu sołeckiego wsi, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wądrożu Wielkim oraz funduszy Cichowodzian. Warsztaty te w pełni przekazują tradycje wielkanocne, kulturę ludową oraz integrują mieszkańców wsi. Zapraszamy ponownie za rok.