Dziś odbyły się uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Budziszowie Wielkim, w których udział wzięli Wójt Gminy Wądroże Wielkie Elżbieta Jedlecka oraz Sekretarz Gminy Tomasz Głąbicki.
W szeregi szkolnej braci przyjętych zostało 19 nowych uczniów, którzy w obecności Rodziców, nauczycieli i starszych kolegów złożyli uroczyste ślubowanie .
Pasowania na ucznia dokonał Dyrektor Szkoły Pan Mariusz Stępniak. Każdy z nowo pasowanych uczniów otrzymał dyplom oraz upominki.

Wszystkim uczniom życzymy sukcesów i samych szóstek w dzienniku.