Gmina Wądroże Wielkie pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w ramach programu „Płynę Dalej”, którego operatorem jest Dolnośląska Federacja Sportu. Realizacja programu pozwoli na przeprowadzenie lekcji pływania dla 2 grup po 15 uczniów każda z klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Budziszowie Wielkim. Projekt „PŁYNĘ DALEJ”” jest kontynuacją programu „UMIEM PŁYWAĆ” – starsi uczestnicy będą  doskonalić nabyte już wcześniej umiejętności pływania. Zajęcia prowadzone będą pod okiem wykwalifikowanej kadry i trwać będą po 120 minut raz w tygodniu. Nauka pływania rozpocznie się od 7 marca i potrwa do 23 maja 2023 r. na krytej pływalni „Słowianka” w Jaworze. Dolnośląska Federacja Sportu pokrywa  koszty dotyczące projektu tj. wejście na basen, instruktor i trener oraz ubezpieczenie uczestników zajęć, z uwzględnieniem wkładu własnego Gminy w wysokości 2 000,00 zł oraz wsparcie w rekrutacji uczestników projektu. Dolnośląska Federacja Sportu nie pokrywa kosztów transportu, koszt ten leży po stronie rodziców.

Cieszymy się, że pozyskaliśmy kolejne środki zewnętrzne na rozwój dzieci w naszej gminie. Bo zdrowie naszych dzieci jest najważniejsze!