Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” informuje, że w dniu 7 grudnia 2022 r. ogłasza nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. LGD ma do dyspozycji środki w łącznej kwocie ponad 1 mln złotych na konkursy:

  • 26/2022 – 2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw – 213 419,79 euro (853 679,16 zł – po kursie indykatywnym 4 zł/euro),
  • 27/2022 – 2.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw – tylko z branży turystycznej – 62 216,07 euro (248 864,28 zł – po kursie indykatywnym 4 zł/euro).

Więcej informacji udzielą pracownicy biura pod nr tel. 76 872 87 18, a po umówieniu się na konkretną datę możliwe będzie doradztwo z wnioskiem w biurze LGD w Mściwojowie. Bezpłatne doradztwo prowadzone będzie do Świąt Bożego Narodzenia.

Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie na przełomie roku w terminie: 27 grudnia 2022 r. do 16 stycznia 2023r.

14 grudnia, o godz. 13.00 odbędzie się szkolenie z przedsiębiorczości w Mściwojowie.

SZCZEGÓŁY NABORU DOT. ROZWOJU ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTW

SZCZEGÓŁY NABORU DOT. TWORZENIA NOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW