Ponad 3 tony folii rolniczej zutylizowano ! 👏

🖋 Dzięki umowie podpisanej przez Gminę Wądroże Wielkie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udało się zebrać i zutylizować ponad 3 tony folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

✅ Kwota dotacji uzależniona została od ilości odpadów rolniczych, które zostaną poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu i wyniosła łącznie blisko 4600 zł.

♻️ Dzięki tym środkom w miesiącach w tym roku zebrano odpady pochodzące z działalności rolniczej: folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz typu Big-Bag.

Odpady dostarczano do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jaworze, skąd Firma Sanikom odebrała odpady do swojej siedziby w Lubawce, gdzie zostaną poddane ostatecznej utylizacji lub recyklingowi.

🤝W akcji wzięło udział 15 rolników, którzy wcześniej zadeklarowali chęć uczestniczenia w projekcie.