Wybudujemy nowoczesne, bezpieczne przejście dla pieszych przy osiedlu w Budziszowie Wielkim!
Realizacja zadania możliwa będzie dzięki pozyskanym przez Gminę Wądroże Wielkie środkom z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w wysokości 99 tys.zł.
To postulowane przez mieszkańców zadanie podniesie bezpieczeństwo pieszych w tym rejonie miejscowości.