Pozyskane środki przeznaczone są realizację wycieczek dzieci i młodzieży i umożliwienie poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.
W sumie uczniowie szkół odbędą cztery wycieczki. Pojadą na nie zarówno uczniowie klas I-III jak i IV-VIII, zgodnie z wnioskami złożonymi przez dyrektorów szkół. Dzięki dofinansowaniu uczniowie szkół zwiedzą między innymi: Kopalnię Soli Wieliczka, Zakopane, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum Narodowe w Krakowie ,Sukiennice, Katedra Wawelska, Zamek Królewski na Wawelu, Starą Kopalnię Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu, Twierdzę Srebrnogórska – nowożytna warownia górska z XVIII wieku., Zamek Książ.