Grupa Wspierania Biznesu Sp. z o.o. we współpracy z Fundacją „Manufaktura Inicjatyw” – lider projektu, od 1.05.2021 realizuje projekt pt. „Pracuję u siebie!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa 8. Rynek pracy

Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

 

Celem projektu jest utworzenie i utrzymanie przez min. 12 miesięcy 34 nowych przedsiębiorstw na terenie województwa dolnośląskiego, których właścicielami będą kobiety i mężczyźni w wieku powyżej 30 lat. W wyniku realizacji projektu utworzonych zostanie 36 miejsc pracy.

 

Kto może wziąć udział w projekcie?

  • osoby powyżej 30 roku życia,
  • osoby pozostające bez zatrudnienia (zarejestrowane i niezarejestrowane w PUP),
  • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
  • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia,
  • osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020,
  • osoby zamieszkujące obszar województwa dolnośląskiego, a w szczególności powiaty: dzierżoniowski, świdnicki, wałbrzyski, m. Wałbrzych, m. Wrocław, wrocławski, oleśnicki, trzebnicki, karkonoski, jaworski, złotoryjski, lwówecki, kamiennogórski, m. Jelenia Góra.

więcej informacji na stronie: