Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – wystartowały nabory
31 marca ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu PROW 2014-2020. O bezzwrotną premię mogą ubiegać się młodzi rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw.
Wnioski można składać przez najbliższe dwa miesiące, czyli do 29 maja 2021 roku.
Więcej informacji o naborze na stronie: