📣 Projekt „Lokalny Animator Sportu” w Gminie Wądroże Wielkie!
 
Gmina Wądroże Wielkie została zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie Lokalny Animator Sportu 2021 👏👏
 
✅Głównym celem Projektu „Lokalny Animator Sportu”, jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu, w ramach zadań realizowanych przez Ministra Sportu.
 
📄 Złożony wniosek przez Gminę Wądroże Wielkie znalazł się wśród rekomendowanych do dofinansowania dzięki czemu możliwe będzie już od marca pokrycie 5️⃣0️⃣% kosztów zatrudnienia animatorów, którzy będą prowadzili zajęcia sportowe na obiekcie powstałym w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Wądrożu Wielkim
 
🤸‍♂️🤸 Zajęcia prowadzone będą przez dwóch Animatorów Sportu.
 
📆 Projekt będzie realizowany od marca 2021 r. do końca listopada 2021 r.
 
📌 Wszelkie informacje oraz harmonogram zajęć będziemy publikować na bieżąco na stronie internetowej Gminy Wądroże Wielkie