10 sierpnia br. Skarbnik Gminy Dariusz Subocz otrzymał z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego promesę w wysokości 5 341 zł na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach konkursu na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy z przeznaczeniem na konserwację rowu melioracyjnego R-C12.