Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzącychPrzedłużenie terminu składania zgłoszeń do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Informujemy, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), gminy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą, aby każdy właściciel nieruchomości na terenie Gminy Wądroże Wielkie wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, zapoznał się z niniejszą informacją i wypełnił załączoną ankietę.

Wypełnione przez Państwa ankiety pozwolą na uaktualnienie wymaganej przepisami prawa elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy złożyć w terminie do dnia 15 marca 2020 r., osobiście, za pomocą poczty lub drogą mailową na adres urzad@wadrozewielkie.pl

Druki zgłoszenia dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy, w pok. nr 9 oraz do pobrania poniżej.

Jakub Jagiełło
Inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych i promocji gminy.

Przedłużenie terminu składania zgłoszeń do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków   - 1


Prezentacja filmowa Gminy Wądroże Wielkie

Oferta investycyjna


ilość odwiedzin: 3675848, dzisiaj: 147

Urząd Gminy Wądroże Wielkie

Wądroże Wielkie 64
59-430 Wądroże Wielkie

tel.: +48 (76) 887 43 23
fax: +48 (76) 887 43 25

e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

Urząd Gminy czynny jest
poniedziałek 07:00-17:00
wtorek - piątek 07:30-15:00

NIP Urząd Gminy Wądroże Wielkie:  695-10-01-309
REGON Urząd Gminy Wądroże Wielkie: 000548436

NIP Gminy Wądroże Wielkie:  695-14-00-825
REGON Gminy Wądroże Wielkie:  390647430

Numery rachunku bankowego
Bank Spółdzielczy w Jaworze

83 8647 1020 0215 0840 2000 0001  
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.