Przekazanie laptopów dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR odbędzie się :
Dla mieszkańców: Wądroża Wielkiego, Wądroża Małego, Pawłowic Wielkich, Mierczyc, Skały, Granowic, Wierzchowic, Biernatek i Kęp
– 28.10.2022 r. w Świetlicy Wiejskiej w Wądrożu Wielkim o godz. 12:00
__________________________
Dla mieszkańców: Postolic, Budziszowa Małego, Budziszowa Wielkiego, Bielan, Gądkowa, Jenkowa, Rąbienic, Kosisk, i Sobolewa
– 28.10.2022 r. – w świetlicy wiejskiej w Budziszowie Wielkim o godz. 14:00
⚠️Ważne⚠️
Upoważnioną osobą do odbioru komputera i podpisania umowy darowizny z Gminą jest jedynie osoba wskazana we wniosku jako WNIOSKODAWCA (rodzic/opiekun), któremu oczywiście podczas spotkania może towarzyszyć dziecko, na rzecz którego zakupiono sprzęt.
By odebrać sprzęt zabierz ze sobą na spotkanie:
1. Dowód osobisty (dot. wnioskodawcy tj. rodzica/opiekuna).
2. Numer PESEL dziecka.
⚠️Dla osób, które z ważnych względów nie mogą odebrać komputerów w powyższym dniu, został ustalony termin tj. 31.10.2022 r. w Urzędzie Gminy Wądroże Wielkie o godz. 14:00.⚠️