ℹ Przetarg na zakup pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych  – ogłoszony !
✅ Jak informowaliśmy wcześniej z początkiem roku podpisaliśmy umowę na realizację projektu zapewniającego Gminie dotację w wysokości 3️⃣0️⃣0️⃣tysięcy zł. Z przyznanych środków zakupimy nowoczesny, bezpieczny pojazd dostosowany do przewozu osób starszych i niepełnosprawnych z terenu naszej gminy, którzy będą mieć możliwość transportu na telefon do urzędu, lekarza, instytucji kultury, czy też w celu aktywizacji zawodowej.

✅ W związku z tym ogłosiliśmy już przetarg na zakup  🚐 9-cio osobowego samochodu, który zostanie specjalnie przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych i starszych .
Termin składania ofert upływa 19 lutego 2021 r. o godzinie 12:00
👉 Środki pozyskano z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach naboru „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”
Ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie internetowej