Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – złóż deklarację!
 
Od 1 lipca to obowiązek!
 
👉 Od 1 lipca 2021 roku istnieje obowiązek składania deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Złożenie deklaracji 📄dotyczy źródeł ciepła o mocy nie przekraczającej 1 megawata i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.
 
👉Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.
 
Obowiązek dotyczy źródeł ciepła nie przekraczających 1 megawata. Jeśli budynek jest ogrzewany OZE np. pompą ciepła, to również należy to zgłosić. Zgłoszenia należy dokonać także w przypadku gdy energia do budynku dostarczana jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej.
 
Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 1️⃣2️⃣ miesięcy w przypadku budynków już istniejących. Dla nowo powstałych obiektów deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.
 
Deklaracje można składać::
 ▪ w formie elektronicznej, czyli przez Internet z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego CEEB, korzystając z Profilu Zaufanego,
▪ w formie papierowej- wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miasta/Gminy zgodnie z lokalizacją budynku.
 
📄Deklarację można pobrać i wydrukować ze strony: ⤵
Za brak złożenia deklaracji w ustawowym terminie będzie grozić grzywna (zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 28 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków), która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń.
 
Wszelkie materiały informacyjne dotyczące obowiązku składania deklaracji są dostępne i gotowe do pobrania na stronie internetowej: