ADMINISTRACJA CMENTARZY KOMUNALNYCH w Wądrożu Wielkim

przypomina osobom, których bliscy są pochowani na Cmentarzach Komunalnych w Wądrożu Wielkim, Granowicach oraz Kosiskach

O KONIECZNOŚCI WZNOWIENIA OPŁAT ZA GROBY

godnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1473).

Opłaty należy wnosić:

Nr. rachunku bankowego : 83 8647 1020 0215 0840 2000 0001

Sprzedawca:

Gmina Wądroże Wielkie

Wądroże Wielkie 64

59-430 Wądroże Wielkie

 

Tytułem: np. za pochówek, za przedłużenie prawa do grobu, rezerwacje, wjazd na cmentarz.

– imię i nazwisko zmarłego/zmarłej za którego/którą wnoszona jest opłata.

Celem weryfikacji opłaty prosimy o kontakt 76 887 43 23 wew. 4