⚠️ Punkt Konsultacyjny Programu CZYSTE POWIETRZE

👉Dalsza walka ze smogiem, niską emisją i trującymi gazami to główne przesłanki utworzenia punktu konsultacyjnego, który będzie wspierał mieszkańców naszej gminy w pozyskaniu dofinansowania na termomodernizację domu, wymianę pieca, okien, pompy ciepła czy panele fotowoltaiczne.

👉W spotkaniu zorganizowanym przez Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie uczestniczyli zainteresowani mieszkańcy oraz Przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, WFOŚiGW jest dysponentem środków finansowych, z których mogą skorzystać mieszkańcy, którzy złożą prawidłowo wypełniony wniosek oraz spełnia wszystkie wymogi formalne.

‼️W uruchomionym Punkcie Konsultacyjnym można uzyskać pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania dotacji, skonsultować, a także złożyć wniosek o grant w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

⚠️Punkt Konsultacyjny prowadzony jest przez pracownika urzędu w pok.nr 8. Zapraszamy zainteresowanych do kontaktu pod nr tel 76 887 43 23 wew. 4