Dobiegły końca prace remontowe kuchni, w której każdego dnia przygotowywane są posiłki dla uczniów w Szkole Podstawowej w Budziszowie Wielkim. Zakres prac obejmował gruntowny remont bloku żywieniowego w szkole, skuto tynki ułożono nowe instalacje, ułożono nowe płytki na ścianach i posadzkach. Stary zużyty sprzęt został wymieniony na nowy zarówno w kuchni jak i w jadalni.
Cieszę się, że dzięki pozyskanym przez Gminę Wądroże Wielkie środkom można było przeprowadzić niezbędne prace i dostosować tę część do wyższych standardów. Standardów. To ważne bo z dożywianie korzysta obecnie 139 uczniów. Inwestycja zamknęła się kwotą 137 700 zł., z własnego budżetu dołożyliśmy blisko 60 tys.
To kolejna inwestycja, w tym roku, która została przeprowadzona w Szkole Podstawowej w Budziszowie Wielkim.W okresie wakacyjnym wymienione zostały zużyte posadzki w głównych ciągach komunikacyjnych szkoły. Stare, zużyte płytki PCV zniknęły i zastąpiła je obiektowa wykładzina, która wygląda nie tylko estetycznie ale przede wszystkim zapewnia bezpieczeństwo podczas poruszania się po szkole. Wymiana wykładzin kosztowała blisko 50 tys. zł. środki na ten cel pochodziły z budżetu Gminy.