Skwerek „pod dębem” w Budziszowie Wielkim zrewitalizowany.

Stowarzyszenie Miłośnicy Budziszowa Wielkiego „Cichowodzianie” w okresie od 15 czerwca 2021r. do 30 listopada 2021r. realizowało projekt pt. „Zielony skwerek pod dębem w Budziszowie Wielkim stworzymy a wirusa w izolację odstawimy”.

Grant przyznany był z programu Stowarzyszenia Kaczawskiego w Mściwojowie „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Dofinansowanie wyniosło 3000,00 zł. Prace dotyczyły zagospodarowania skweru przy drodze gminnej i wojewódzkiej. W pracach aktywnie uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia, Sołtys, Rada Sołecka i mieszkańcy wsi. Prace odbywały się etapami. W lipcu uprzątnięto składowisko śmieci, wykoszono chwasty, wycięto krzaki, wywieziono suche gałęzie pozbierano kamienie. Kolejny etap w październiku i listopadzie  to wygrabienie liści, rozplantowanie ziemi, wyrównanie terenu, nasadzenie drzewek i krzewów oraz zamontowanie tablicy ekologicznej i ławki dla seniora.

Dnia 21 listopada 2021r. podsumowano wszystkie prace z projektu. Uczestnicy spotkali się przy ognisku z pieczoną kiełbaską i ziemniakami oraz ciastku i kawie. Czas spędzony przy realizacji projektu był bardzo pracowity i odbywał się w przemiłej atmosferze. Niektórzy mieszkańcy przypomnieli sobie jak wyglądało to miejsce zaraz po wojnie. W internecie znaleziono zdjęcie tego skweru. Niestety nic się z niego nie zachowało. Aktualnie zrewitalizowany skwer wygląda już pięknie ale w pełnej krasie będzie można go podziwiać wiosną, gdy posadzone rośliny się zazielenią. Nowo powstały skwer podniósł walory estetyczne naszej wsi. Będzie służył jako miejsce odpoczynku wśród zieleni. Umiejscowiona tablica ekologiczna pełni rolę edukacyjną w sprawie segregacji odpadów. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy włączyli się w prace przy projekcie.

Koordynator projektu Danuta Danilewicz