Na zaproszenie Zarządu OSP KSRG Budziszów Wielki, Wójt Gminy Wądroże Wielkie Elżbieta Jedlecka uczestniczyła w spotkaniu sprawozdawczym jednostki. Spotkaniu przewodniczył Prezes OSP Budziszów Wielki dh Zdzisław Osak, a wśród gości obecni byli m.in. Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Adam Konieczny oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Waldemar Sarlej. Wydarzenia tego typu są doskonałą okazją do podsumowania ubiegłorocznej działalności oraz przedstawienia planów na trwający 2023 r.
Korzystając z okazji, Wójt Gminy podziękowała Zarządowi oraz Druhnom i Druhom za ich poświęcenie i zaangażowanie, które wkładają w codzienną pracę dla bezpieczeństwa mieszkańców oraz wszystkich którzy mogą liczyć na wsparcie i pomoc przemieszczając się przez Gmina Wądroże Wielkie.