Dziś Wójt Gminy Elżbieta Jedlecka spotkała się z  Panem Szymonem Pichalskim, dzielnicowym Gminy Wądroże Wielkie aby przekazać wnioski, które zgłaszali mieszkańcy podczas ,,Letnich spotkań z Wójtem”. Większość z nich dotyczyła bezpieczeństwa na drogach i nadmiernego przekraczania  prędkości przez kierowców.

Omówiono także inne kwestie, które w odczuciu obywateli negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa, określono również sposoby przekazywania informacji o zagrożeniach poprzez mieszkańców i przedstawicieli samorządu.